In test 10 cuốn Hồ sơ năng lực tập đoàn sơn Đại Việt

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Đại Việt được thành lập ngày 27/02/2006 với số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng. Với mục tiêu “Trở thành công ty sản xuất sơn lớn trong cả nước và thị trường Quốc tế”, sau hơn mười năm hàng ở nhiều loại sản phẩm với những thương hiệu uy tín như: Hika; Jappont; Persie; Andys; Suisan..

Xác định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và là nền tảng vững chắc để bước ra thị trường Quốc tế. Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Đại Việt luôn có sự đầu tư tốt nhất về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật và con người để đa dạng hóa các dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng trước khi đưa ra thị trường trong nước. Ngoài ra, Công ty đã và đang rất thành công khi trở thành đơn vị tham gia thi công và cung cấp vật liệu cho các dự án xây dựng lớn trong cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Leave a Comment